แบบฟอร์มใบสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต/Order by Internet (กรุณากรอกใหครบถ้วน)   

                                       
 


           

     
ชื่อ/Name :  
นามสกุล/Surname :  
ชื่อบริษัท/Company :  
ที่อยู่สำหรับออกบิล/Billing address :  
ที่อยู่สำหรับส่งของ/Delivery address  
โทรศัพท์ /Phone No.:  
แฟ็กซ์ /Fax No.:  
email :  
     
    ต้องการสั่งซื้อสินค้าดังต่อไปนี้ (ระบุรายละเอียดสินค้าในกล่องข้อความด้านล่างนี้) I wish to order the product below;
   
     
รหัสสินค้า/code :  
ราคาสุทธิต่อหน่วย/Unit price :     บาท(เป็นราคาหลังส่วนลด กรณีมีส่วนลดแสดงไว้)
จำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ/Quantity :   ชิ้น
รวมเป็นเงิน/Total amount :   บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT7% :   บาท (กรณีไม่ต้องการ VAT ไม่ต้องใส่ตัวเลข/จะออกเป็นใบเสร็จรับเงินธรรมดา)
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total :   บาท
     
ค่าขนส่งTransportation fee :   บาท
     
    (กรณีสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 5,000.00 บาท  คิดค่าขนส่ง 60.00 บาท -:: สั่งซื้อเกินกว่า 5,000.00 บาท ค่าขนส่งฟรี)  
   
          How to Pay for the goods : วิธีชำระเงินค่าสินค้า

    
     1.  โอนเงินค่าสินค้า มี 3 วิธี คือ
               1.1  โอนผ่านทางเคาน์เตอร์ ธนาคาร
               1.2  โอนผ่านทางตู้
ATM
               1.3  โอนทาง Internet หรือ I-Banking โหรือ โอนทางโทรศัพท์ : เข้าบัญชีธนาคาร
      
 

              
               หจก.เอสเอ็มพี ไอที เทคโนโลยี
               บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020-1-31792-4
               ธนาคาร
กสิกรไทย จำกัด
               สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

            ****เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงิน ที่ 064-120 0356
                   


         2.
การยกเลิก-ขอคืนสินค้าและขอเงินค่าสินค้าคืน ดูเงื่อนไข