ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์  ชนิดเป่า
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-Bactrack-S-35 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/NHTSA

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

5,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
 
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : S-35

      The S-35 Breathalyzer is BACTrack's newest, sleekest, most convenient handheld breathalyzer on the market. 
Designed in California with eas
e of use and style in mind, this tiny breathalyzer harnesses a powerful proprietary sensing
technology and specially tuned algorithm, delivering results with unheard of accuracy at this price point.

Features :
- Three digit display shows BAC test results in easily recognizable format
- Advance semiconductor sensor provides trusted results
-
Ultra-portable design and unmistakable,  palm-of-hand feel
- Three optional mouthpieces also included for multiple users
- Full One-Year Warranty and trusted BACtrack brand
  

 
  SPECIFICATIONS :
 
  BAC Range:   0.00 - 0.40% BAC (Blood Alcohol Content)
  Weight :   1.7 oz (47 g)
  Mouthpiece :   3 pcs (included)
  Battery :   2  x AAA batteries
  Sensor :   Advance Semiconductor
  Warm up time:   10-20 seconds
  Blowing time   5 seconds/ Response time : within 5 seconds
  Dimension :   2.50 x 2.25 x 0.66 inches

     

 
  Item included :

  1.  เครื่องวัด รุ่น S-35
  2.  หลอดเป่า 3 อัน
  3.  บตเตอรี่ 2 ก้อน ขนาด AAA
  4.
  คู่มือการใช้งาน
 
 
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น  S-35
          
            เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้หัววัดชนิด Advance Semiconductor
   ซึ่งมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว ช่วงวัดกว้าง ความละเอียดสูง เครื่องได้รับมาตรฐานกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา(USA Department of
   Transport:DOT)/
NHTSA เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์


- เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้ดื่มสุรา
  ระบบดิจิตอล แสดงผลทางจอภาพ
- ช่วงวัด
: 0.00-0.40%BAC
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด
AAA 2 ก้อน
- ใช้หัววัด
(Sensor) ชนิด
Advance Semiconductor
- เวลาอุ่นเครื่อง 1
0-20 วินาที
- เวลาที่ใช้ในการเป่า 5 วินาที
แสดงผลใน 5 วินาที
- น้ำหนักเครื่อง
47 กรัม
-
ขนาดเครื่อง 2.50 x 2.25 x 0.66 นิ้ว