ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-020-6MP Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

1,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
 
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : 020-6MP

  FEATURES :

This digital alcohol tester can be a good helper for you. Safe, Fast, Accurate and Dependable.

- Advanced flat-surfaced alcohol sensor.
- Quick response.
- Foldable Mouthpiece
- Broad range. 
- Audio Alert
- Bright LED Display
- Accurate.
- With LED Light level Indicator
- Works EVERY time.
- Digital Output.
- Large LCD screen.
- Power saving design.
- Low battery alert.

- Easy to use

  
 
  SPECIFICATIONS :
 
Dimensions 12 x 4.6 x 1.5 CM
Weight 1.6 oz (45g)
Mouthpieces 6 included
Battery 2 AAA batteries included
Sensor Advance Semiconductor
Warm up Time 15 Seconds
Blowing Time 5 Seconds
Response Time 4+5 Seconds
BAC Range 0.00 - 0.20% BAC (Blood Alcohol Content)

     

 
  Item included :

  1.  เครื่องวัด รุ่น 020-6MP
  2.  หลอดเป่า 6 อัน
  3.  บตเตอรี่ 2 ก้อน ขนาด AAA
  4.
  คู่มือการใช้งาน
 
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น   020-6MP

          เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้หัววัดชนิด Advance Semiconductor
   ซึ่งมีความแม่นยำสูง รวดเร็ว ช่วงวัดกว้าง ความละเอียดสูง เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์


- เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้ดื่มสุรา
  ระบบดิจิตอล แสดงผลทางจอภาพ
- ช่วงวัด
: 0.00-0.20%BAC
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด
AAA 2 ก้อน
- ใช้หัววัด
(Sensor) ชนิด
Advance Semiconductor
- เวลาอุ่นเครื่อง
15 วินาที
- เวลาที่ใช้ในการเป่า 5 วินาที
แสดงผลใน 5 วินาที
- น้ำหนักเครื่อง
45 กรัม
-
ขนาดเครื่อง 12 x 4.6 x 1.5 ซม.
 
 
 
     
     
 
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ เป่าแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ เมาไม่ขับ ดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลอดเป่า หลอดเป่าแอลกอฮอล์ Breathalyzer, Alochol Breath Tester, Alcohol Meter, Mouthpiece