ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  หลอดเป่า สำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์
    (Mouthpieces for AL Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   Mouthpieces : AL-10 Product rating  

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol Breath Tester

 

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

750.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
     
MOUTHPIECES FOR AL ALCOHOL BREATH TESTER :  AL-10

FEATURES :
  • Plastic mouthpieces 10 pcs
  • Fit the AL-5500,AL-6000, AL-7000, AL-9000
  • Removable
  • Washable
   
   

     

   
    Item included :

1.  หลอดเป่า 10 อัน
 
   
    หลอดเป่า รุ่น : AL-10

     หลอดเป่าสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ในเลือด ชนิดเป่า ใช้ได้กับเครื่อง รุ่น AL-5500,AL-6000, AL-7000, AL-9000
   
บรรจุกล่องละ 10 หลอด

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer

    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า(ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)

    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  testabreath@gmail.com