คำถามที่มักมีผู้ถามบ่อยๆ

        เราเป็นผู้ประกอบการที่ยึดถือหลักมาตรฐาน คุณภาพและการบริการหลังการขาย  เรามีนโยบายตอบสนองและขอบคุณลูกค้าของเรา
    เป็นระยะๆ และตามโอกาสอันควร การลดราคาในแต่ละครั้งจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกกค้าโดยที่ลูกค้ายังคงได้รับการบริการ
    หลังการขายอย่างดีจากเรา  ผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ  ที่ลดราคาต่ำจนน่าใจหายนั้น อาจนำสินค้ามีตำหนิ สินค้ามือสอง และอาจตัด
    ลดด้านบริการหลังการขายออกไป ดังที่เราได้รับการติดต่อขอรับการบริการกับเราหลายรายโดยที่มิได้ซื้อสินค้าจากทางเรา

 
 
     
   
       1.  ผู้ประกอบการน่าไว้ใจและเชื่อถือได้หรือไม่?

       
ตอบ  เราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และยังจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
                (ภพ.20) ท่าน  สามารถดูเอกสารได้จาก หน้า About Us  ท่านสามารถตรวจสอบกับกระทรวงพาณิชย์ได้ เรานำส่งภาษีต่อ
                กรมสรรพากรต่อเนื่องทุกเดือน 

      2.  สินค้ามาจากไหน ? มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่?

       
ตอบ  สินค้าที่จำหน่ายทุกชนิด เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น เช่น USA, Holland, Singapore, Korea, Taiwan, China,
               Hong Kong, Denmark, และอื่นๆ  สินค้าทุกชนิดผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพ ได้  มาตรฐานชื่อถือได้แน่นอนค่ะ

      3.  สินค้าที่จำหน่ายมีการรับประกันหรือไม่?

       
ตอบ  สินค้าที่จำหน่ายทุกชนิดมีรับประกันคุณภาพ ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และตราสินค้าของแต่ละยี่ห้อ
               และกรณีต้องการซ่อมบำรุง เรามีศูนย์ซ่อมบำรุงและช่างผู้ชำนาญตรวจซ่อมให้ค่ะ

      4.  ซื้อใช้ส่วนตัวไม่เอาภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่?

       
ตอบ  ไม่ไค้ครับ  สินค้าทุกชนิดของเรามีการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่การนำเข้า ดังนั้นเมื่อเราจำหน่ายจึงจำเป็นต้องมีภาษี
               มูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ทุกรายการที่มีการขาย และเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนต้องเสียภาษีค่ะ

      5.  ถ้าต้องการจะซื้อสินค้าทำอย่างไร?

      
ตอบ  ศึกษารายละเอียดสินค้าที่ต้องการและเมื่อตัดสินใจแล้ว ทำดังนี้ค่ะ
              
5.1  ส่ง e-mail แจ้งรหัสสินค้า จำนวนที่ต้องการ ระบุชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกบิลและส่งสินค้า หรือ
              
5.2  ส่งแฟ็กซ์ เเจ้งรหัสสินค้า จำนวนที่ต้องการ ระบุชื่อ ที่อยู่ สำหรับออกบิลและส่งสินค้า หรือ
              
5.3  ส่งแฟ็กซ์ ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แจ้งรายการที่ต้องการสั่งซื้อ
              
5.4  โอนเงินค่าสินค้า เข้าบัญชีของบริษัท ดูรายละเอียดได้จากหน้า How to order ค่ะ
              
5.5  โอนเงินแล้ว Scan สำเนาสลิปโอนเงิน เพื่อยืนยันการชำระเงิน
                      ทางเราก็จะทำการจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปค่ะ

      6.  จัดส่งสินค้าอย่างไร? มีค่าขนส่งหรือไม่?

        
ตอบ  การจัดส่งสินค้า จะจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วน, ทางผู้ประกอบการขนส่ง, รถบรรทุก, รถทัวร์ และส่งด้วยเจ้า หน้าที่ถึงผู้รับโดยตรง
                ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ จำนวน  ปริมาณของสินค้าและระยะทาง  แต่โดยปกติเราส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนค่ะ 

                ค่าบริการขนส่ง ขั้นต่ำ
60 บาท ครับ กรณีสั่งซื้อเกิน 5,000.- บาท ค่าขนส่งฟรี
ค่ะ